Rólunk

Szeretjük csinálni, és hisszük, hogy munkánk által a szervezetek, az ezeket alkotó csoportok és személyek is sikeresebbek lehetnek. Több, mint 20 éves állandó szenvedély ez, és mi közben változtunk. Lehet, hogy amikor kezdtük, még nem is úgy hívták, mint most, még nem volt akkora szakirodalma és annyi szakértője, mint manapság, de csináltuk és működött. A sikerélmények adta örömök vittek tovább, hogy hozzájárulhattunk megannyi később sikeres döntés meghozatalához, számtalan változás eredményes megvalósításához

Mostanában sokat hallani, hogy mekkora jelentősége van annak, ha valaki időben felismeri és kihasználja a lehetőségeit. Ehhez nemcsak kiváló képességekre van szükség, de jól megalapozott döntésekre is.

 • Elemzéseinkkel, méréseinkkel megalapozzuk döntéseit.
 • Tanácsadói tevékenységünkkel meghatározzuk a fejlesztés irányait
 • Csoportos és egyéni fejlesztéseinkkel elérjük a szükséges változásokat a képességek területén.

Szolgáltatásaink

Három fő területen állunk ügyfeleink rendelkezésére.

Elemzéseink - méréseink

Elemzéseink, méréseink a hatékony szervezeti működést támogató – elsősorban HR – stratégia kialakításának és megvalósításának alapjául szolgálnak.

Bővebben

Tanácsadói tevékenység

Tanácsadói filozófiánk, hogy együtt gondolkodva partnereinkkel – nekik objektív képet adva, – holisztikus megközelítéssel a megoldásokra koncentrálva – segítsük őket döntéseik meghozatalában.

Bővebben

Csoportos és egyéni fejlesztéseink

Az emberek és az általuk alkotott szervezetek is tanulnak. A vállalatok egyik leghatékonyabb, – de nem rövidtávú – befektetése a tanulás, az emberi erőforrás tudásának, készségének és képességének fejlesztése. Ehhez nyújtunk hatékony segítséget partnereinknek.

Bővebben

Elemzéseink - méréseink

Kiválasztás

Egy munkaerő-közvetítő cég számításai szerint egy átlagos bérkategóriába tartozó munkatárs kiválasztásának költsége a bér három-négyszeresére tehető. Amennyiben pedig a kiválasztás rosszul sikerül, az ismételt toborzás és a próbaidőre fizetett bér összege akár az alapbér tízszeresét is elérheti. A vezetők esetében a veszteség még nagyobb.
Mi nemcsak arra vonatkozóan tudunk információval szolgálni, hogy a kiválasztott, leendő munkatárs készségei megfelelnek-e a munkakör követelményeinek, hatékonyan fog-e teljesíteni, de abban is, hogy a későbbiekben hogyan motiválható, és mennyire van kitéve a kiégés kockázatának.

Humánkockázat elemzés

A vállalatok humán kockázatai folyamatosan változnak, a korábbiak megszűnnek, ugyanakkor újak keletkeznek, amely a szervezeti szintű HR kockázatkezelés állandó megújulását teszi szükségessé.
A HR kockázatkezelést befolyásoló tényezők felismertetésével és hatásuk feltárásával, megbízóinkkal közösen el tudjuk érni, hogy az emberi erőforrás gazdálkodás folyamataihoz kapcsolódó kockázatok megszűnjenek, illetve csökkenjenek.

Dolgozói elégedettség mérés

Egyre fontosabb szerepet tölt be a munkavállalói elégedettség a versenyképességben. Az elégedett dolgozó lojális, együttműködő, motivált, amellyel nagymértékben hozzájárul cége sikerességéhez.
Az általunk mért elégedettségi mutatók segítségével – akár dolgozói szegmensenként is – visszajelzést adunk a cég menedzsmentje számára az aktuális állapotról, és a szükségszerű kommunikációs vagy fejlesztési teendőkről.

Munkakör elemzés

Elemzéseink kimenete:

 • A munkaerő hatékonyabb alkalmazása (toborzás-kiválasztás, teljesítményértékelés, ösztönzés, karriertervezés, feladat meghatározáson alapuló létszámtervezés).
 • Szervezeti igényeknek kielégítése (fejlődési lehetőségek, belső mobilitás, szervezeti korszerűsítés)
 • Jogi követelményeknek való megfelelés (munkakörülmények, munkabiztonság, törvényeknek való megfelelőség, illetve a törvények adta lehetőségek kihasználása).

Tanácsadói tevékenység

Szervezetfejlesztés

Rendszeres feladatunk, hogy javítsuk a szervezet problémamegoldó és megújulási folyamatait. Ezen belül munkánk, hogy a vezetőket az új feladatokra és célokra magatartásuk átformálásával felkészítsük, a szervezeti együttműködést megerősítsük, az emberi erőforrás szükségletet mennyiségben, minőségben meghatározzuk, továbbá a lehető leghumánusabban menedzseljük a szükséges változásokat.

Vezetői tanácsadás

Szakmai múltunk sokszínűsége miatt rendelkezünk azokkal az – adott vezetői helyzet megoldására megfelelően feldolgozható – információkkal és szakmai képességekkel, melyek előállítása egyrészt nagy belső koordinációs erőfeszítésekkel másrészt komoly költségekkel járna partnereink számára.

Szervezetek közötti együttműködés fejlesztés

Mindenkinek vannak vevői. A vállalatok, vállalkozások vevői akkor lehetnek teljesen elégedettek a kapott termékekkel és szolgáltatásokkal, ha a vállalaton belül értelmezhető, értékláncban megjelenő belső vevők is elégedettek az egymásnak nyújtott hasznosságokkal.
Mi ezt a tényt nemcsak bizonyítékokkal tudatosítjuk partnereink munkatársaiban, de meghatározzuk a kölcsönös előnyökön alapuló együttműködés módszereit és szabályait is.

Folyamat racionalizálás és fejlesztés

Munkánk lényege, hogy a vállalat, – illetve meghatározott szervezeti egysége – minél gazdaságosabban állítsa elő a termékeit, szolgáltatásait. Tevékenységeit elsősorban az alapján alakítsa ki, hogy a belső – külső vevő számára mi az érték.
Partnereinknél abban tudunk eredményesen közreműködni, hogy adott szervezet – vagy meghatározott egysége – értékteremtő munkafolyamatainak hatékonyságát, a veszteségeknek a megelőzésével, a megszüntetésével, vagy minimálisra csökkentésével – növelje.

Csoportos és egyéni fejlesztéseink

Coaching

Vezetési tanácsadói tevékenységünk mellett megjelenő szolgáltatásunk, hogy nem kifejezetten tanácsot adva, hanem a saját erőforrásaikra támaszkodva is támogatni tudjuk partnereinket a fejlődésükben.

Célunk, hogy a vállalat tulajdonosait, illetve menedzsereit abban támogassuk, hogy a napi feladatokon túl lássák a „nagy képet”, képesek legyenek fejleszteni beosztottaikat, magasabb szintű szolgáltatást nyújtsanak ügyfeleiknek, és mindenekelőtt, egyensúlyt tudjanak teremteni a magánéletük és a munkájuk, munkahelyük között.

Vezetési képzési programok

Vezetői programjaink várható eredményei, hogy a résztvevők képesek lesznek felismerni és alkalmazni a vezetés üzleti és emberi megközelítéseit, magatartásait, korszerű módszereit. Képesek lesznek továbbá a vállalati célokkal összhangban saját elképzeléseiket megfogalmazni és azokat szervezeti – részleg és munkatársi szintre lebontani.

Ezeket a programjainkat mindig a partner szükségleteihez igazítjuk. Megoldásainkban – a közösen megfogalmazott igények alapján – a következő modulokat tudjuk akár ötvözni is:

 • Fókuszban a vezetés
 • A vezető, mint edző – kulcsemberek kulcspozíciókban
 • A személyes hatalomra épülő vezetés – befolyásolás a közös célokért
 • Vezetői konfliktus és stresszkezelés
 • Munkatársi értékelő beszélgetés

Értékesítési és ügyfélszolgálati programok

A vállalat versenyképességének alapja, hogy a partnerekkel közvetlenül kapcsolatba kerülő minden munkatársa azonosuljon a vevő-centrikusság gondolkodásmódjával, s a mindennapi munkájában értelmezhető eladó-vevő kapcsolatokban törekedjék a kölcsönös elégedettség elérésére. Ezeknek a főbb gondolatoknak téma specifikus megközelítéseit tűzik ki célul az alábbiakban ismertetésre kerülő tréningek.

 • Az értékesítés alapvetései (a siker szubsztanciái)
 • Marketingorientált értékesítés
 • Stratégiai ügyfélmenedzsment
 • Az ügyfélszolgálat, mint direkt és indirekt értékesítő

Csapatunk

Munkatársaink mindannyian évtizedes tapasztalattal rendelkeznek a cégünk által képviselt szakterületen.

Ferkovics László

Munkáim során széleskörű értékesítési, és vezetői tanácsadói tapasztalatra tettem szert, az iparban, a szolgáltató szférában, és a kereskedelemben.
Tanácsadói tevékenységemben a hosszú távú gondolkodásra, az együttműködésre, és az értékteremtésre helyezem a fő hangsúlyokat.
Több, mint 20 éve foglalkozom kiscsoportos készségfejlesztéssel, önmagamat továbbfejlesztve, szakmai tapasztalataimat folyamatosan beépítve programjaimba.
Az általam vezetett tréningek szinte mindegyikében hangsúlyt kap a partner - (vevő) - központúság és a kölcsönösség, mint az emberi kapcsolatok egyik legfőbb mozgatórugója.

Nyerges Attila

Üzleti tanácsadóként és trénerként 1991-óta foglalkozom szervezetek és munkatársaik fejlesztésével. Tevékenységem központi célja, hogy tanácsadóként eredményesebbé tegyem az értékesítést, tudatosabbá és hatékonyabbá a vezetők munkáját, egységesebbé és egyszerűbbé a szervezetek belső együttműködését. A megoldandó feladatokhoz a tréning és a coaching technikáit alkalmazom úgy, hogy a legfontosabb mindig az ember maradjon.

Karádi Mihály

24 éve foglalkozom felnőttképzéssel, támogatok vezetőket coachinggal, vezetek képzési programokat.

A bő két évtized alatt részes voltam multinacionális cég belső képzési rendszerének kidolgozásában, beüzemelésében és működtetésében, gyakorlatot szereztem szervezetfejlesztési folyamatok támogatásában, vezetők fejlesztésében, oktatók, trénerek, partnerekkel, (külső és belső) ügyfelekkel kapcsolatot tartó munkatársak képzésében, pénzügyi és egyéb szolgáltatási területen, az állami és vállalkozói szférában egyaránt.

Munkám fókuszában a személyes hatékonyság fejlesztése, azaz a saját és a szervezeti célok eredményesebb, hatékonyabb teljesítése áll. A témától függetlenül, a közös munka célja, hogy a programok résztvevői saját helyzeteikben eredményesebben, a saját és vezetőik, munkatársaik, partnereik elvárásainak jobban megfelelve, magukkal elégedettebben működjenek.

Rudolf Katalin

Húsz évnyi HR vezetőként eltöltött év sok mindenre megtanított. Legfőképpen arra, hogy mennyire fontos a kommunikáció egy szervezetben, a vezetők és a beosztottak a munkatársak között.
Meggyőződésem, hogy egy gazdálkodó szervezet csak akkor tud jól működni, sikereket elérni, ha ismertek a célok, ha minden szereplő tudja, hogy mi a szerepe szervezetben, közösen alakítják ki a „játékszabályokat”, és azokat be is tartják.
Abban tudok segíteni, hogy a fentebb leírtak megvalósuljanak, minden irányban jól működjön a kommunikáció, a visszajelzés minden napi gyakorlat legyen, a konfliktusok ne feszítsenek, hanem megoldódjanak. A szervezeti működés című nagy „társasjáték” örömforrás és ne kényszer legyen a résztvevőknek.

Kapcsolat

Írjon nekünk üzenetet

Kérdését írja meg nekünk kapcsolati űrlapunkon keresztül és a lehető legrövidebb időn belül keressük Önt.

 • conserv@inext.hu
 • +36 20 934 3908


 • Iroda: 1027 Budapest, Tölgyfa utca 28.
  Székhely / Levelezési cím: 1098 Budapest, Dési Huber utca 15.